با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

آموزش سلام و احوال پرسی درانگلیسی

آموزش سلام و احوال پرسی درانگلیسی

سلام و احوال پرسی – مکالمه شماره ۱

فارسی   

    انگلیسی

سلام، در چه حالی؟

?A: Hi, how are you doing

من خوبم، خودت در چه حالی؟              

?B: I’m fine. How about yourself

من خیلی خوبم. ممنون که پرسیدی      

A: I’m pretty good. Thanks for asking

مشکلی نیست. چطوری؟       

?B: No problem. So how have you been

عالی هستم. تو چطور؟          

?A: I’ve been great. What about you

خوب هستم. دانشگاه می روم        

B: I’ve been good. I’m in university right now

کدام دانشگاه می روی؟          

?A: What university do you go to

به پی سی سی می روم        

B: I go to PCC

از آنجا خوشت می آید ؟         

?A: Do you like it there

خوب است. دانشگاه واقعا بزرگی است

B: It’s okay. It’s a really big campus

موفق باشی در دانشگاه     

A: Good luck with school

خیلی ممنون         

B: Thank you very much


آموزش سلام و احوال پرسی درانگلیسی

سلام و احوال پرسی – مکالمه شماره ۲

فارسی     

انگلیسی

اوضاع چطوره؟ 

?A: How’s it going

خوبه. تو چطور؟             

?B: I’m doing well. How about you

بهتر از این نبودم. ممنون      

A: Never better, thanks

خب اخیرا چطور بودی؟        

?B: So how have you been lately

اتفاقا خیلی خوب بودم. تو چطور؟         

?A: I’ve actually been pretty good. You

من در حال حاضر دانشگاه می روم

B: I’m actually in school(university) right now

کدام دانشگاه درس می خوانی ؟             

?A: Which school do you attend

به دانشگاه پی سی سی می روم.            

B: I’m attending PCC right now

لذت می بری در آنجا؟            

?A: Are you enjoying it there

بد نیست. کلی آدم آنجا هست

B: It’s not bad. There are a lot of people there

موفق باشی.            

.A: Good luck with that

آموزش سلام و احوال پرسی درانگلیسی


سلام و احوال پرسی – مکالمه شماره ۳

فارسی     

انگلیسی

امروز در چه حالی؟               

?A: How are you doing today

عالی هستم. شما چطور؟        

?B: I’m doing great. What about you

من کاملا خوب هستم، ممنون از شما.   

?A: I’m absolutely lovely, thank you

همه چیز خوب است؟             

?B: Everything’s been good with you

بهتر از این نبوده ام. خودت چطور؟     

?A: I haven’t been better. How about yourself

تازگی دانشگاه می روم.         

B: I started school recently

کجا دانشگاه می روی؟           

?A: Where are you going to school

به پی سی سی می روم.         

B: I’m going to PCC

تا الان چطور بوده است؟       

?A: How do you like it so far

تا الان که خوب بوده است. کلاس هایم خیلی خوب هستند.  

B: I like it so far. My classes are pretty good right now

برایت آرزوی موفقیت می کنم.             

A: I wish you luck

خیلی ممنون.          

B: Thanks a lot


دوره های تخصصی IELTS در آکادمی زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يابه

منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند


درخواست مشاوره رایگان

شماره تماس جهت مشاوره


۰۲۱-۲۶۷۰۱۱۰۵آزمون زبان آزمون IELTS