با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

آهنگ bang bang از nancysinatra

بنگ بنگ

ترانه ایه که اولین بار توسط شر در ۱۹۶۶ خونده شد.
در ۱۹۶۷ نانسی سیناترا این آهنگ رو بازخونی کرد که چند سال بعد
تارانتینو از اجرای نانسی در تیتراژ فیلم “بیل را بکش” استفاده کرد.

ترجمه آهنگ bang bang از nancysinatra

I was five and he was six

من پنج ساله بودم و اون شش

We rode on horses made of sticks

ما اسب های چوبیمون رو میروندیم

He wore black and I wore white

اون سیاه پوشیده بود و من سفید

He would always win the fight

اون همیشه برنده جنگ  بود

کورس  Chorus

bang bang

بنگ بنگ(صدای تیر)

he shot me down

اون به من شلیک می کرد

bang bang

بنگ بنگ(صدای تیر)

I hit the ground

من به زمین می خوردم

bang bang

بنگ بنگ(صدای تیر)

that awful sound

اون صدای وحشتناک(افتضاح)

bang bang

بنگ بنگ(صدای تیر)

my baby shot me down

عشق من به من شلیک می کرد

پایان کورس Chorus

Seasons came and changed the time

فصل ها هی اومدن و زمونه عوض شد

When I grew up, I called him mine

وقتی که بزرگ شدم ، بهش گفتم که تو مال منی

He would always laugh and say

اون همیشه می خندید ومی گفت:

“?Remember when we used to play”

بازی هامونو یادت میاد؟

کورس  Chorus

Bang bang

بنگ بنگ(صدای تیر)

I shot you down

من بهت شلیک می کردم 

bang bang

بنگ بنگ(صدای تیر)

you hit the ground

تو زمین می افتادی

bang bang

بنگ بنگ(صدای تیر)

that awful sound

اون صدای افتضاح

bang bang

بنگ بنگ(صدای تیر)

I used to shoot you down

من همیشه بهت شلیک می کردم

پایان کورس Chorus
آهنگ bang bang از nancysinatra

Music played, and people sang

موزیک نواخته شد آدمها آواز خواندند

Just for me, the church bells rang

کلیسا فقط واسه من ناقوس زد

Now he’s gone, I don’t know why

حالا اون رفته و من نمی دونم چرا؟

And till this day, sometimes I cry

و تا این روز گاهی گریه می کنم

He didn’t even say goodbye

اون حتی یه خداحافظی هم نکرد

He didn’t take the time to lie

حتی وقتی هم نگذاشت تا دروغی بگه

کورس  Chorus

bang bang

بنگ بنگ(صدای شلیک)

He shot me down

اون به من شلیک می کرد

bang bang

بنگ بنگ(صدای شلیک)

I hit the ground

من به زمین می خوردم

bang bang

بنگ بنگ(صدای شلیک)

That awful sound

اون صدای افتضاح

bang bang

بنگ بنگ(صدای شلیک)

…my baby shot me down

عشق من به من شلیک می کرد…

پایان کورس Chorus
آهنگ bang bang از nancysinatra

 

 

https://alczaban.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/

https://alczaban.ir/vocabulary%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA/


آزمون زبان آزمون IELTS