با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

آهنگFor you- Ritaora&Liam Payne

آهنگFor you- Ritaora&Liam Payne

متن و ترجمه آهنگ برای تو

In your eyes, I`m alive

در چشمهای تو من زنده ام

inside you`re beautiful

تو از درون زیبایی

Something so unusual

یه چیز غیر معمولیه

In your eyes

در چشم های تو

I know i`m home

میدونم خونه ام

(چشم های تو مثل خونه خودم میمونه)

Every tear, every fear  

هر اشک و هر ترسی که داشته باشم

Gone with the thought of you

با هر لحظه فکر کردن به تو ژاک میشن

Changing what I thought I knew

تغییر میکنه چیزی که من فکر میکردم و میدونستم

I`ll be yours for a thousand lives

من برای تو هستم برای هزار بار زندگی

آهنگFor you- Ritaora&Liam Payne


[Pre-Chorus: Rita Ora]

I`m free as a bird

من از یه پرنده آزاد ترم

Flying in your cage

در قفس تو ‍پرواز میکنم

I’m diving in deep

من به اعماق عشقت شیرجه میزنم

And I’m riding with no brakes

و بدون هیچ وقفه ای میرونم (میچرخم)

And I’m bathing in your love

و دارم در عشقت تو شنا میکنم 

You’re swimming in my veins

تو در رگ های من

You got me now

حالا تو منو داری

[Chorus: Rita Ora]

Been waiting for a lifetime for you

یه عمری منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for you

یه عمر برای به دست آوردنت سختی کشیدم

Wasn’t looking for love ’till I found you

دنبال عشق نمیگشتم تا اینکه تو رو پیدا کردم

Ooh na-na ayy

(For love, ’till I found you (oh

دنبال عشق٬ تا اینکه تو رو پیدا کردم

[Verse 2: Liam Payne]

Skin to skin

پوست به پوست(نزدیک هم)

Breathe me in

منو نفس بکش

Lips are made of ecastasy

لب هات پر از خوشی است

(I`ll be yours for a thousand nights (a thousand lights

من برای هزار(هزاران) شب متلق به تو هستم

[Pre-Chorus: Rita Ora & Liam Payne]

I`m free as a bird

من از یه پرنده آزاد ترم

Flying in your cage

در قفس تو ‍پرواز میکنم

I’m diving in deep

من به اعماق عشقت شیرجه میزنم

And I’m riding with no brakes

و بدون هیچ وقفه ای میرونم (میچرخم)

And I’m bathing in your love

و دارم در عشقت تو شنا میکنم 

You’re swimming in my veins

تو در رگ های من

You got me now

حالا تو منو داری

[Chorus: Rita Ora & Liam Payne]

Been waiting for a lifetime for you

یه عمری منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for you

یه عمر برای به دست آوردنت سختی کشیدم

Wasn’t looking for love ’till I found you

دنبال عشق نمیگشتم تا اینکه تو رو پیدا کردم

Ooh na-na ayy

(For love, ’till I found you (oh

دنبال عشق٬ تا اینکه تو رو پیدا کردم

Been waiting for a lifetime for you

یه عمری منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for you

یه عمر برای به دست آوردنت سختی کشیدم

Wasn’t looking for love ’till I found you

دنبال عشق نمیگشتم تا اینکه تو رو پیدا کردم

Ooh na-na ayy

(For love, ’till I found you (oh

دنبال عشق٬ تا اینکه تو رو پیدا کردم

[Pre-Chorus: Rita Ora]

I`m free as a bird

من از یه پرنده آزاد ترم

Flying in your cage

در قفس تو ‍پرواز میکنم

I’m diving in deep

من به اعماق عشقت شیرجه میزنم

And I’m riding with no brakes

و بدون هیچ وقفه ای میرونم (میچرخم)

And I’m bathing in your love

و دارم در عشقت تو شنا میکنم 

You’re swimming in my veins

تو در رگ های من

You got me now

حالا تو منو داری

[Chorus: Rita Ora & Liam Payne]

Been waiting for a lifetime for you

یه عمری منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for you

یه عمر برای به دست آوردنت سختی کشیدم

Wasn’t looking for love ’till I found you

دنبال عشق نمیگشتم تا اینکه تو رو پیدا کردم

Ooh na-na ayy

(For love, ’till I found you (oh

دنبال عشق٬ تا اینکه تو رو پیدا کردم

Been waiting for a lifetime for you

یه عمری منتظرت بودم

Been breaking for a lifetime for you

یه عمر برای به دست آوردنت سختی کشیدم

Wasn’t looking for love ’till I found you

دنبال عشق نمیگشتم تا اینکه تو رو پیدا کردم

Ooh na-na ayy

(For love, ’till I found you (oh

دنبال عشق٬ تا اینکه تو رو پیدا کردم

Ooh na-na ayy

(For love, ’till I found you (oh

دنبال عشق٬ تا اینکه تو رو پیدا کنم

آهنگFor you- Ritaora&Liam Payne

آموزشگاه زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS در آکادمی زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يا

به منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند.

درخواست مشاوره رایگان

شماره تماس جهت مشاوره

۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱ 
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱


آزمون زبان آزمون IELTS