با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

اصطلاحات کاربردی پزشکی و سلامت

اصطلاحات کاربردی پزشکی و سلامت

medical and health idioms

Alive and well
– to be well and healthy

The worker was alive and well after the accident

  As fit as a fiddle

  to be healthy and physically fit

My grandfather is ninety years old but he is as fit as a fiddle

fill a prescription

– to get some medicine from a pharmacy (drug store) with the orders from a doctor

The man went to the drug store to fill a prescription

گرفتن مقداری داری از داروخانه با تجویز دارو از دکتر

مرد رفت داروخانه تا نسخه را پر کند

nurse (someone) back to health

– to give someone care to restore him or her to good

health My mother spent several weeks with my grandmother trying to nurse her back to health

-از کسی مراقب کردن برای بهتر شدن او

سلامت مادر من صرف چند هفته با مراقبت مادربزرگم برای بهتر شدن او طول کشید

on medication

– taking medicine for a current medical problem 

Sara has been on medication for many years

-مصرف دارو برای مشکل پزشکی فعلی

سارا سال های زیادی دارو مصرف می کرد

آموزشگاه زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS در آکادمی زبان ALC


دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يا به منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند.

شماره تماس جهت مشاوره

۰۲۱-۲۶۷۰۱۱۰۵


آزمون زبان آزمون IELTS