با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب-Anthony Mark – When I Dream At Night

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب-Anthony Mark – When I Dream At Night

I have been in love and been alone
تو زندگیم هم عاشق بوده ام و هم تنها
I have traveled over many miles
مایل ها سفر کردم تا جایی رو پیدا کنم
To find a home
که اسمش خونه باشه
There’s that little place inside of me
یه جای کوچکی تو قلبم هست
That I never thought could
که فکر نمیکردم روزی بتونم
Take control of everything
کنترل همه زندگیمو دستش بگیره
But now I just spend all my time
اما حالا میخوام همه وقتم رو با کسی بگذرونم
With anyone who makes me feel the way she does
که بهم حسی مثل حس اون رو میده
Cause I only feel alive when I dream at night
آخه من فقط وقتی شبها رویای اون میبینم حس زنده بودن میکنم
Even though she’s not real
اگرچه اون واقعی نیست و یک رویاست

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب-Anthony Mark – When I Dream At Night

It’s all right
اما اشکالی نداره
Cause I only feel alive when I dream at night
آخه من فقط وقتی شبها رویا میبینم حس زنده بودن میکنم
Every move that she makes
هر حرکتی که اون میکنه
Holds my eyes
چشمهای منو خیره میکنه
And I fall for her every time
و من هر بار عاشقش میشم
I’ve so many things I want to say
خیلی حرفها دارم که میخوام بزنم
I’ll be ready when the perfect moment comes my way
وقتی زمان مناسبش برسه میگم

I had never known what’s right for me
هیچ وقت نمیدونستم چی برام خوبه
Til the night she opened up my heart
تا روزی که اون قفل قلبم رو باز کرد
And set it free
و منو رها کرد
But now I just spend all my time
اما حالا میخوام همه عمرم رو با کسی بگذرونم
With anyone who makes me feel the way she does
که حسی مثل حس اونو بهم میده
Now I just spend all my time
حالا میخوام همه عمرم رو با کسی بگذرونم
With anyone who makes me feel the way she does
که حسی مثل حس اونو بهم میده

انگلیسی برای ارتباطات و پذیرایی از مهمانان کاری


آزمون زبان آزمون IELTS