با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Christina-Aguilera-Hurt

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Christina-Aguilera-Hurt

Seems like it was yesterday when I saw your face
انگار این دیروز بود وقتی چهره ات رو دیدم

You told me how proud you were but I walked away
و تو بهم گفتی چقدر افتخار میکنی که اینجایی اما من از پیشت میرفتم

If only I knew what I know today
اگه فقط چیزایی که الن میدونم رو میدونستم

I would hold you in my arms
من تو رو توی دستهام میگرفتم

I would take the pain away
من دردهات رو درمان میکردم

Thank you for all you’ve done
ممنونم برای همه کارهایی که برام انجام دادی

Forgive all your mistakes
تمام اشتباهات رو میبخشم

There’s nothing I wouldn’t do
اینجا دیگه کار انجام نشده ای نیست

To hear your voice again
تا صدای تو رو دوباره بتونم بشنوم

Sometimes I want to call you but I know you won’t be there
بعضی وقت ها دلم میخواد بهت زنگ بزنم اما میدونم که تو جواب نمیدی

I’m sorry for blaming you for everything I just couldn’t do
من متاسفم برای اینکه سرزنشت کردم برای کارهایی که از دستت بر نمیومد

And I’ve hurt meself by hurting you
و من خودم رو زجر میدادم با آزار دادن تو

Some days I feel broke inside but I won’t admit
یه روزی از تو میشکنم اما باز قبول نمیکنم

Sometime I just want to hide cause it’s you I miss
بعضی وقتها فقط میخوام که مخفی شم چون این تویی که دلم براش تنگ شده

You know it’s so hard to say goodbye when it comes to this
خودتم میدونی که وقتی این شکلی میشه خیلی سخته که خداحافظی کنیم

Would you tell me I was wrong
میخوای بهم بگی که من اشتباه کرده بودم؟

Would you help me understand?
میخوای بهم کمک کنی بفهمم؟

Are you looking down upon me?
تا حالا به سر تا پای من نگاه کردی؟

Are you proud of who I am?
تا حالا به این چیزی که هستم افتخار کردی؟

There’s nothing I wouldn’t do
کاری نمونده که انجامش نداده باشم

To have just one more chance
تا یه شانس دیگه داشته باشم

To look into your eyes and see looking back
تا توی چشمات نگاه کنم و ببینم تو هم توی چشمای من خیره شدی

I’m sorry for blaming you for everything I just couldn’t do
من متاسفم برای اینکه سرزنشت کردم برای کارهایی که از دستت بر نمیومد

And I’ve hurt myself
و من خودم رو زجر میدادم

If I had just one more day, I would tell you how much that…
اگه فقط یه روز دیگه زنده بودم، بهت میگفتم که چقدر…

I’ve missed you since you’ve been away
دلم برات تنگ شده از وقتی که از پیشم رفتی

Oh it’s dangerous
این خطرناکه

It’s so out of line to try to turn back time
این خیلی دیوونگیه که سعی کنی زمان رو برگردونی

I’m sorry for blaming you for everything I just couldn’t do
من متاسفم برای اینکه سرزنشت کردم برای کارهایی که از دستت بر نمیومد

And I’ve hurt myself by hurting you

و من خودم رو زجر میدادم با آزار دادن تو

 

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS