با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Koop – Koop Island Blues

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Koop – Koop Island Blues

Hello me love

سلام عشق من

It’s getting cold on this island

این جزیره داره کم کم سرد میشه

I’m sad alone

من تنها و غمگینم

I’m so sad on my own

با خودم تنها و غمگینم

The truth is

حقیقت اینه که (راستش)

We were much too young

ما خیلی جوون بودیم

Now I’m looking for you

حالا من دنبال تو میگردم

Or anyone like you

یا یکی شبیه تو

We said goodbye

گفتیم خداحافظ

With the smile on our face

با یه لبخند رو چهرمون

Now you’re alone

حالا تو تنهایی

You’re sad on your own

با خودت تنها و غمگینی

The truth is

راستش

We ran out of time

وقت ما تموم شد

Now you’re looking for me

حالا تو دنبال من میگردی

or anyone like me

یا یکی شبیه من

Hello my love

سلام عشق من

It’s getting cold on this island

این جزیره داره کم کم سرد میشه

I’m sad alone

من تنها و غمگینم

I’m so sad on my own

با خودم تنها و غمگینم

The truth is

راستش

We were much too young

ما خیلی جوون بودیم

Now I’m looking for you

حالا من دنبال تو میگردم

Or anyone like you

یا یکی شبیه تو

 


آزمون زبان آزمون IELTS