با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Only You Can Love Me This Way

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Only You Can Love Me This Way

 

 

Well I know there’s a reason

خب میدونم دلیل داره

And I know there’s a rhyme

و می دونم قافیه داره

We wew meant to be together

تقدیر این بوده که ما با هم باشیم

And that’s why

و به این دلیله که

 

We can roll with the punches

ما میتونیم با مشکلات کنار بیایم

We can stroll hand in hand

 

میتونیم دست در دست هم آروم قدم بزنیم

 

And when I say it’s forever you understand

و وقتی میگم همیشگیه , تو می فهمی

That you’re always in my heart

که تو همیشه در قلب منی

 

You’re always on my mind

 

همیشه در ذهن منی

 

 

 

And when it all becomes too much

و وقتی تحمل مشکلات سخت میشه

You’re neve far behind

تو هوامو داری

And there’s no one that comes close to you

 

و برای من کسی نیست که به پای تو برسه

 

Could ever take your place

هیچ وقت بتونه جات رو بگیره

Cause only you can love me this way

 

چون تو فقط میتونی منو اینجوری دوست داشته باشی

 

I could have turned a different comer

می تونستم به یه مسیر دیگه برم

I could have gone another place

 

می تونستم یه جا دیگه برم

 

Then I’d of never had this feeling

اما اونوقت هرگز این احساس رو نداشتم

That I feel today , yeah

احساسی که امروز دارم. آره


آزمون زبان آزمون IELTS