با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Mariah Carey – Hero

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Mariah Carey – Hero

There’s a hero if you look inside your heart

اگه توی قلبت رو نگاه کنی یه قهرمان وجود داره

You don’t have to be afraid of what you are

لازم نیست از اون چیزی که هستی بترسی

There’s an answer if you reach into your soul

اگه با روح خودت ارتباط برقرار کنی یه جواب وجود داره

And the sorrow that you know will melt away

و غم و اندوهی که باهاته به تدریج از بین میره

And then a hero comes along with the strength to carry on

بعد یه قهرمان ظاهر میشه با قدرتی که میتونه به راهش ادامه بده

And you cast your fears aside

و ترست رو کنار میذاری

And you know you can survive

و میدونی که میتونی دوام بیاری

So when you feel like hope is gone

پس وقتی احساس میکنی دیگه امیدی نیست

Look inside you and be strong

به درون خودت نگاه کن و قوی باش

And you’ll finally see the truth that a hero lies in you

و بالاخره این حقیقت رو میفهمی که درونت یه قهرمان وجود داره

It’s a long road when you face the world alone

وقتی تنها با دنیا مواجه میشی راهی طولانی در پیش داری

No one reaches out a hand for you to hold

هیچکس دستشو دراز نمیکنه که کمکت کنه

You can find love if you search within yourself

اگه درونت رو بگردی میتونی عشق رو اونجا پیدا کنی

And the emptiness you felt will disappear

و احساس پوچی که بهت دست داده بود ناپدید میشه

And then a hero comes along with the strength to carry on

بعد یه قهرمان ظاهر میشه با قدرتی که میتونه به راهش ادامه بده

And you cast your fears aside

و ترست رو کنار میذاری

And you know you can survive

و میدونی که میتونی دوام بیاری

So when you feel like hope is gone

پس وقتی احساس میکنی دیگه امیدی نیست

Look inside you and be strong

به درون خودت نگاه کن و قوی باش

And you’ll finally see the truth that hero lies in you

و بالاخره این حقیقت رو میفهمی که درونت یه قهرمان وجود داره

Lord knows dreams are hard to follow

خدا میدونه دنبال آرزوها رفتن چقدر سخته

But don’t let anyone tear them away

ولی نذار کسی اونارو ازت بگیره

Hold on

طاقت بیار

There will be tomorrow

فردایی هم هست

In time you’ll find the way

وقتش که بشه خودت راهتو پیدا میکنی

And then a hero comes along with the strength to carry on

بعد یه قهرمان ظاهر میشه با قدرتی که میتونه به راهش ادامه بده

And you cast your fears aside

و ترست رو کنار میذاری

And you know you can survive

و میدونی که میتونی دوام بیاری

So when you feel like hope is gone

پس وقتی احساس میکنی دیگه امیدی نیست

Look inside you and be strong

به درون خودت نگاه کن و قوی باش

And you’ll finally see the truth that a hero lies in you

و بالاخره این حقیقت رو میفهمی که درونت یه قهرمان وجود داره

 

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS