با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Rascal flats – What hurts the most

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Rascal flats – What hurts the most

I can take the rain on the roof of this empty house

ریزش بارون روی سقف این خونه خالی رو میتونم تحمل کنم

That don’t bother me

این اذیتم نمیکنه

I can take a few tears now and then and just let them out

گاهی چند قطره اشک رو میتونم تحمل کنم و میذارم از چشمام اشک بیاد

I’m not afraid to cry every once in a while

نمیترسم که گهگاهی گریه کنم

Even though going on with you gone still upsets me

گرچه هنوز از ادامه زندگی بدون تو ناراحتم

There are days every now and again I pretend I’m OK

گاهی روزایی میاد که وانمود میکنم حالم خوبه

But that’s not what gets me

ولی چیزی که اذیتم میکنه این نیست

What hurts the most

چیزی که بیشتر از همه اذیتم میکنه

Was being so close

اینه که دیگه داشت جور میشد

And having so much to say

و اینکه خیلی حرفا واسه گفتن بود

And watching you walk away

و دیدن اینکه میری

And never knowing what could have been

و ندونستن اینکه بعدش چی میشد

And not seeing that loving you is what I was trying to do

و ندیدن اینکه داشتم سعی میکردم عاشقت باشم

It’s hard to deal with the pain of losing you every where I go

هرجا میرم برام سخته که با درد از دست دادنت کنار بیام

But I’m doing it

اما دارم این کارو میکنم

It’s hard to force that smile when I see our old friends and I’m alone

وقتی دوستان قدیمی مون رو می بینم و تنهام برام سخته لبخند الکی بزنم

Still harder

سخت تر از اون

Getting up getting dressed, living with this regret

بیدار شدن، حاضر شدن، با این افسوس زندگی کردن

But I know if I could do it over

ولی میدونم اگه میشد این کارو دوباره انجام بدم

I would trade give away all the words that I saved in my heart

به جاش همه حرفایی که تو دلم بود رو میگفتم

That I left unspoken

حرفایی که ناگفته موند

What hurts the most

چیزی که بیشتر از همه اذیتم میکنه


آزمون زبان آزمون IELTS