با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Rihanna – What Now

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Rihanna – What Now

I’ve been ignoring this big lump in my throat

برای مدت ها به این بغض بزرگ تو گلوم بی اعتنا بودم

I shouldn’t be crying, tears were for the weak

نباید گریه می کردم و می گفتم اشک ریختن واسه آدمای ضعیفه

The days I’m stronger, know what, so I say

برای روز های زیادی قوی بودم اما می دونی چیه؟ بذار بگم

That’s something missing

که این وسط یه چیزی مشکل ایجاد می کنه

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror

هرچیزی که هست باعث می شه حس کنم داره از پشت یه آینه که از دو طرف دید داره بهم می خنده

Whatever it is, just laughing at me

هرچیزی که هست داره به من می خنده

And I just wanna scream

و منم فقط دلم می خواد سرش فریاد بکشم که ..

What now? I just can’t figure it out

خوب حالا چی؟ آره من نمی تونم از پسش بر بیام

What now? I guess I’ll just wait it out

حالا چی؟ من می خوام منتظرش بمونم

What now? Ohhhh what now?

حالا چی؟

I found the one he changed my life

من کسی رو پیدا کردم که زندگیمو عوض کرد

But was it me that changed

اما در واقع این من بودم که عوض شدم

And he just happened to come at the right time

و اون تنها کاری که کرد این بود که درست به موقع وارد زندگیم شد

I’m supposed to be in love

و قسمت این بود که عاشقش بشم

But I’m not mugging

منم نمی خوام با سرنوشت بجنگم

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror

هرچیزی که هست باعث می شه حس کنم داره از پشت یه آینه که از دو طرف دید داره بهم می خنده

Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me

هرچیزی که هست درست اونجا نشسته و به من می خنده

And I just wanna scream

و منم فقط دلم می خواد سرش فریاد بکشم که ..

What now? I just can’t figure it out

خوب حالا چی؟ آره من نمی تونم از پسش بر بیام

What now? I guess I’ll just wait it out

حالا چی؟ من می خوام منتظرش بمونم

What now? Please tell me

حالا چی؟ لطفا بهم بگو

What now?

حالا چی؟

There’s no one to call cause I’m just playing games with them all

هیچ کس نیست که بخوام باهاش حرف بزنم چون همه ی اطرافیانمو بازی دادم

The more I swear I’m happy, the more that I’m feeling alone

هرچی بیشتر تظاهر به خوشحالی می کنم بیشتر احساس تنهایی می کنم

 

‘Cause I spent every hour just going through the motions

چون من هر لحظم رو وقف کنار اومدن با اواطفم می کنم

I cant even get the emotions to come out

اما حتی نمی تونم احساساتم رو درست ابراز کنم

Dry as a bone, but I just wanna shout

مثل استخوان محکم به نظر میام اما از درون می خوام فریاد بزنم

 

What now? I just can’t figure it out

خوب حالا چی؟ من نمی تونم از پسش بر بیام

What now? I guess I’ll just wait it out

حالا چی؟ من می خوام منتظرش بمونم

What now? Somebody tell me

حالا چی؟ یکی بهم جواب بده

What now?

حالا چی؟

I don’t know where to go

نمی دونم باید کجا برم

I don’t know what to feel

نمی دونم باید چه حسی داشته باشم

I don’t know how to cry

یادم رفته چطور باید گریه کنم

I don’t know ow ow why

هیچی نمی دونم … اما چرا ..

I don’t know where to go

نمی دونم باید کجا برم

I don’t know what to feel

نمی دونم باید چه حسی داشته باشم

I don’t know how to cry

یادم رفته چطور باید گریه کنم

I don’t know ow ow why

هیچی نمی دونم … اما چرا ..

I don’t know where to go

نمی دونم باید کجا برم

I don’t know what to feel

نمی دونم باید چه حسی داشته باشم

I don’t know how to cry

یادم رفته چطور باید گریه کنم

I don’t know ow ow why

هیچی نمی دونم … اما چرا ..

So what now?

حالا چی؟

 


آزمون زبان آزمون IELTS