با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-I said I love you but I lied

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-I said I love you but I lied

You are the candle, love’s the flame
تو مثل شمعی عشق مثل آتشه

A fire that burns through wind and rain
آتشی که در باد و بارون میسوزه

Shine your light on this heart of mine
نورت رو به قلبم بتاب

Till the end of time
تا آخر دنیا

You came to me like the dawn through the night
مثل طلوع خورشید از میان شب پیشم اومدی

Just shining like the sun
درست مثل خورشید می درخشیدی

Out of my dreams and into my life
از رویاهام بیرون اومدی و به زندگیم وارد شدی

You are the one, you are the one
همونی هستی که میخوام ، همونی هستی که میخوام

Said I love you but I lied
گفتم دوست دارم دروغ گفتم

Cause this is more than love I feel inside
چون احساسی که دارم از عشق هم بیشتره

Said I love you but I was wrong
گفتم دوست دارم ولی اشتباه کردم

Cause love could never ever feel so strong
چون احساسی که عشق به آدم میده اصلا نمیتونه انقدر قوی باشه

Said I love you but I lied
گفتم دوست دارم ولی دروغ گفتم

With all mu soul I’ve tried in vain
با همه وجودم بیهوده سعی کردم

How can mere words my heart explain
چطور با چند کلمه میتونم دلم رو وصف کنم

This taste of heaven so deep so true I’ve found in you
این طعم بهشتی که در تو یافتم چه عمیقه و راسته

So many reasons in so many ways my life has just begun
از خیلی جهات و به دلایل زیادی زندگیم تازه شروع شده

Need you forever and I need you to stay
تا ابد بهت نیاز دارم و میخوام پیشم بمونی

You are the one, you are the one
همونی هستی که میخوام ، همونی هستی که میخوام

Said I love you but I lied
گفتم دوست دارم ولی دروغ گفتم

You came to me like the dawn through the night
مثل طلوع خورشید از میان شب پیشم اومدی

Said I love you
گفتم دوست دارم

But this is more than love I feel inside
ولی احساسی که دارم از عشق هم بیشتره

Said I loved you… but I lied

گفتم دوست دارم ولی دروغ گفتم

 


آزمون زبان آزمون IELTS