با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Westlife-Beautiful in white

زبان انگلیسی با آهنگ های جذاب و به روز-Westlife-Beautiful in white

Not sure if you know this
مطمىْن نیستم اینو میدونی یا نه

But when we first met
ولی اولین باری که همدیگرو دیدیم

I got so nervous I couldn’t speak
اینقدر دستپاچه شدم که نمی تونستم حرف بزنم

In that very moment I found the one and
درست همون لحظه کسی رو که میخواستم پیدا کردم و

My life had found its missing piece
اون چیزی که در زندگیم کم بود پیدا شد

So as long as I live I love you
پس تا زمانی که زنده ام دوست دارم

Will have and hold you
مال منی و تو رو نگه خواهم داشت

You look so beautiful in white
با لباس سفید خیلی زیبا شدی

And from now till my very last breath
و از الان تا آخرین نفسم

This day I’ll cherish
قدر این روز رو میدونم

You look so beautiful in white tonight
امشب با لباس سفید خیلی زیبا شدی

What we have is timeless
چیزی که ما داریم همیشگیه

My love is endless
عشق بی پایانه

And with this ring I say to the world
و با این حلقه به همه دنیا میگم

You’re my every reason
همه دلیل زندگیم تویی

You’re all that I believe in
همه اعتقاد من تویی

With all my heart I mean every word
از صمیم قلبم میگم و عین حقیقته

So as long as I live I love you
پس تا زمانیکه زنده ام دوست دارم

And if a daughter is what our future holds
و اگه قسمت این باشه که دختر دار بشیم

I hope she has your eyes
امیدوارم چشماش به تو بره

Find love like you and I did
و مثل من و تو عشقو پیدا کنه

Yeah, and when she falls in love we’ll let her go
آره و وقتی عاشق میشه میذاریم بره دنبال زندگیش

I’ll walk her down the aisle
موقع عروسیش تا اطاق عقد همراهیش میکنم

She’ll look so beautiful in white
با لباس سفید خیلی زیبا میشه

You look so beautiful in white..

با لباس سفید خیلی زیبا شدی


آزمون زبان آزمون IELTS