با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-If I Don’t Tell You Now

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-If I Don’t Tell You Now

I’ve kept it inside for the longest time

خیلی وقته تو دلم نگه داشتم

 

And I can’t keep kepping it

و دیگه نمیتونم بیشتر نگه دارم

 

All this love that’s inside of my heart

این همه عشقی که تو قلبمه

 

Maybe it’s safer not to say that I care

شاید بهتر باشه نگم واسم مهمه

 

Maybe this road won’t lead me anywhere

شاید این راه منو به جایی نبره

 

But if I don’t tell you now

اما اگه الان بهت نگم

 

I may never get the chance again

ممکنه دیگه فرصتش پیش نیاد

 

To tell you that I need you

که به تو بگم بهت نیاز دارم

 

Tell you what I’m feeling

که به تو بگم چه احساسی دارم

 

If I keep these feeling in

اگه این احساسات رو تو دلم نگه دارم

 

And if I don’t say the words

و اگه حرفامو نزنم

 

How will you know that if I don’t tell you now

اگه الان بهت نگم پس اینارو از کجا بدونی

 

I’d give anything to be in your dreams

میخوام هر جور شده تو رویاهات باشم

 

And I can’t stand standing by with this dream that’s inside my heart

و با این رویایی که تو قلبمه دیگه طاقت ندارم دست رو دست بذارم و هیچ کاری نکنم

 

Maybe I’m only gonna make a mistake

شاید فقط اشتباه کنم

 

And there’s a chance maybe my heart will break

و احتمالش هست که دلم بشکنه

 

But if I don’t tell you now

اما اگه الان بهت نگم

 

How will you know you’re inside my soul

از کجا بدونی که در وجودمی

 

Oh it’s driving me crazy

این مساله داره دیوونم میکنه

 

Cause you don’t see you’re the world to me

چون نمی بینی که تو دنیای من

 

I’m so afraid to say the way that I feel

میترسم احساسی که دارم رو بگم

 

But if I don’t tell you now

اما اگه الان بهت نگم

 


آزمون زبان آزمون IELTS