با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Emilia-big big world

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Emilia-big big world

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم تو یه دنیای بزرگ بزرگ

It’s not a big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do do feel that I do do will miss you much
اما منن به شدت احساس میکنم که به شدت دلتنگت خواهم شد

Miss you much
خیلی دلتنگت خواهم شد

I can see the first leaf falling
میتونم ریزش اولین برگ رو ببینم

It’s all yellow and nice, It’s so very cold outside
برگی که کاملا زرده و خیلی زیباست بیرون خیلی سره

Like the way I’m feeling inside
مثل سرمایی که من در درونم احساس میکنم

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم تو یه دنیای بزرگ بزرگ

It’s not a big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do do feel that I do do will miss you much
اما من به شدت احساس میکنم که به شدت دلتنگت خواهم شد

Miss you much
خیلی دلتنگت میشم

Outside it’s now raining
حالا بیرون داره بارون میباره

And tears are falling mt eyes
و اشک های من از چشم هام جاری میشه

Why did it have to happen?
چرا باید این اتفاق می افتاد؟

Why did it all have to end?
چرا باید همه چیز تموم میشد

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم تو یه دنیای بزرگ بزرگ

It’s not a big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do do feel that I do do will miss you much
اما به شدت احساس میکنم که به شدت دلتنگت خواهم شد

Miss you much
خیلی دلتنگت میشم

I have your arm around me oooh like fire
اما بازوانت را مثل آتش احساس میکنم

But when I hope my eyes
اما وقتی چشمانم رو باز میکنم

You’re gone
تو رفته ای

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم تو یه دنیای بزرگ بزرگ

It’s not a big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do do feel that I do do will miss you much
اما من به شدت احساس میکنم که به شدت دلتنگت میشم

Miss you much
خیلی دلتنگت میشم

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم تو یه دنیای بزرگ بزرگ

It’s not s big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do feel I will miss you much
اما من احساس میکنم خیلی دلتنگ خواهم شد

Miss you much
خیلی دلتنگت میشم


آزمون زبان آزمون IELTS