با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-celinedion-a new day has-come

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-celinedion-a new day has-come

I get wings to fly
از خوشحالی بال در میارم

I’m alive… Yeah
زنده ام آره

When you call on me
وقتی بهم سر میزنی

When I hear you breathe
وقتی صدای نفساتو میشنوم

I get wings to fly
از خوشحالی بال در میارم

I feel that I’m alive
احساس میکنم زنده ام

When you look at me
وقتی بهم نگاه میکنی

I can touch the sky
تا آسمونا میرم

I know that I’m alive
میدونم زنده ام

When you bless the day
وقتی به روزم برکت میدی

I just drift away
آزاد و رها میشم

All my worries die
همه نگرانی هام از بین میره

I’m glad that I’m alive
خوشحالم که زنده ام

You’ve set my heart on fire
آتش عشقو تو قلبم روشن کردی

Filled me with love
منو مملو از عشق کردی

Made me a woman on clouds above
کاری کردی زنی باشم که از خوشحالی رو ابراست

I couldn’t get much higher
دیگه از این بالاتر نمیتونم برم

My spirit takes flight
روحم به پرواز در میاد

Cause I am alive
چون من زنده ام

When you call on me
وقتی بهم سر میزنی

When you reach for me
وقتی دستت رو به سمتم دراز میکنی

Raising spirits high
بهم روحیه میدی

God knows that
خدا میدونه

That I’ll be the one standing by through good and through trying times
که من همونی میشم که وقت خوشی و سختی کنارت می ایستم

And it’s only begun
و این تازه شروع کاره

I can’t wait for the rest of my life
بی صبرانه منتظر ادامه زندگیمم

When you call on me

وقتی بهم سر میزنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS