با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Celine Dion – I m Alive Dance

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Celine Dion – I m Alive Dance

A new day has come
یک روز دیگه هم اومد

I was waiting for so long
خیلی وقت بود

For a miracle to come
که منتظر یه معجزه بودم

Everyone told me to be strong
همه میگفتن که قوی باشم

Hold on and don’t shed a tear
طاقت بیارم و اشک نریزم

Through the darkness and good times
تو لحظه های تلخی و شیرینی زندگی

I knew I’d make it through
میدونستم که موفق میشم

And the world thought I had it all
و فکر می کردم که از پسش بر اومدم

But I was waiting for you
اما من منتظر تو بودم

Hush, Love
ساکت باش عشق

I see a light in the sky
نوری تو آسمون می بینم

Oh, it’s almost blinding me
آه و داره کورم می کنه

I can’t believe
نمیتونم باور کنم

I’ve been touched by an angel with love
فرشته ای منو با عشق لمس کرد

Let the rain come down and wash away my tears
بذار بارون بباره و اشکهام رو از گونه هام پاک کنه

Let it fill my soul and down my fears
بذار روحم رو پر کنه و ترس رو از من بشوره

Let it shatter the walls for a new, new sun
بذار دیوار رو بشکنه تا خورشید تازه دیده بشه

A new day has come
یه روز دیگه هم اومد

Where it was dark now there’s light
جایی که تاریک بود حالا روشن شده

Where there was pain now there’s joy
جایی که فقط رنج و درد توش بود حالا تبدیل به مکان شادی شده

Where there was weakness, I found my strength
جایی که توش احساس ضعف می کردم نیروی خودم رو پیدا کردم

All in the eyes of a boy
و اونجا جایی نیست جز چشمای یک پسر

Hush, Love
ساکت باش عشق

I see a light in the sky
نوری تو آسمون می بینم

oh, it’s almost blinding me
آه داره کم کم کورم میکنه

I can’t believe
باورم نمیشه

I’ve been touched by an angel with love
یه فرشته منو با عشقی که تو دستاش بود لمس کرد

Let the rain come down and wash away my tears
بذار بارون بباره و اشکام رو از صورتم پاک کنه

Let it fill my soul and down my fears
بذار روحم رو سرشار کنه و ترسم رو بشوره

Let it shatter the walls for a new, new sun
بذار اون بارون دیوارها رو برای یک خورشید تازه بشکنه

A new day has come
یه روز جدید دیگه هم اومد

A new day has come

یه روز جدید دیگه هم اومد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آزمون زبان آزمون IELTS