با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی و به روز

زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی و به روز

Weight something up
سبک سنگین کردن چیزی

:Definition
To think carefully about the advantages or disadvantages
of a situation before making a decision

:Example
i`m weighing up my options before i
decide to apply for the job

آموزشگاه زبان ALC

انگلیسی برای بازاریابی و تبلیغات

زبان انگلیسی زبان بین المللی و بسیار پر کاربرد است پس در اکثر مشاغل بسیار ضروری است.
بازاریابی و تبلیغات نیز از دسته کار هایی هستند که این زبان می تواند کمک بسیاری به این حرفه کند.
افراد در این حوزه فعالیت هایی از جمله صحبت کردن با مشتریان خود ،بحث در جلسه ها و کمپین ها و …. نیاز به زبان انگلیسی خواهند داشت .


آزمون زبان آزمون IELTS