با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با موزیکهای جذاب-One Republic-Counting-Stars

زبان انگلیسی با موزیکهای جذاب


Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

اخیرا خیلی بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be

درباره چیزایی که میتونستیم باشیم رویاپردازی میکردم اما

But baby I’ve been, I’ve been prayin’ hard

عزیزم خیلی هم دعا میکردم و با خودم گفتم :

Said no more counting dollars

دیگه دلار هامو نمیشمرم به جاش

We’ll be counting stars

باهم ستاره هارو میشماریم

Yeah, we’ll be counting stars

اره ستاره هارو میشماریم (با هم وقت میگذرونیم)

I see this life

من این زندگی رو مثل

Like a swinging vine

یه شاخه ی درخت تاک میبینم(که مثل آونگ نوسان داره)

Swing my heart across the line

که قلب من بین خط نوسان مونده(تو دوراهی گیر کردم)

In my faces flashing signs

تو صورتم نشانه هایی هست که فلش میزنه

Seek it out and ye shall find

و میگه : دنبالش بگرد تو باید پیداش کنی

Old, but I’m not that old

پیرم ولی نه خیلی

Young, but I’m not that bold

جوونم ولی نه گستاخ

And I don’t think the world is sold

بعید میدونم دنیا فروخته شده باشه(دنیا مال ماست)

I’m just doing what we’re told

من فقط کاری که بهم گفته شده رو انجام میدم

I feel something so right doing the wrong thing

من از اینکه کار اشتباه رو انجام بدم احساس خوبی دارم

I feel something so wrong doing the right thing

و احساس داغونی دارم وقتی کار درستو انجام میدم

I could lie, could lie, could lie

من میتونستم دروغ بگم اما صادقانه

Everything that kills me makes me feel alive

هر چیزی که باعث نابودی من بشه حس زنده بودن بهم میده

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

اخیرا خیلی بیخوابی میکشیدم

Dreaming about the things that we could be

درباره چیزایی که میتونستیم باشیم رویاپردازی میکردم اما

Baby I’ve been, I’ve been prayin’ hard

عزیزم خیلی هم دعا میکردم و با خودم گفتم :

Said no more counting dollars

دیگه دلار هامو نمیشمرم به جاش

We’ll be counting stars(2x)

باهم ستاره هارو میشماریم

I feel the love

من عشق رو حس میکنم

And I feel it burn

سوختنشم همینطور

Down this river every turn

پایین همین رودخونه سر هر پیچ

Hope is a four letter word

کلا امید ۴ حرفه.

Make that money

پول در بیار

Watch it burn

سوختنشم تماشا کن (پول چرک کف دسته)

Old, but I’m not that old

پیرم ولی نه خیلی

Young, but I’m not that bold

جوونم ولی نه گستاخ

And I don’t think the world is sold

بعید میدونم دنیا فروخته شده باشه(دنیا مال ماست)

I’m just doing what we’re told

ما فقط کاری که بهمون گفته میشه رو انجام میدیم

I, feel something so wrong doing the right thing

من از اینکه کار اشتباه رو انجام بدم احساس خوبی دارم

I could lie, could lie, could lie

من میتونستم دروغ بگم اما صادقانه

Everything that drowns me makes me wanna fly

هر چیزی که به نظر باعث غرق شدن من میشه در واقع باعث پرواز من میشه

(Take that money and watch it burn)

پول در میاری سوختنشم تماشا میکنی

(Sink in the river the lessons I learned)4X

پس غرقشون کن تو رودخونه (به پول دل نبند خرجشون کن بره )این درسیه که از زندگی یاد گرفتم


آزمون زبان آزمون IELTS