با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با موزیک های جذاب | City of Stars Duet_ft_Ryan Gosling

زبان انگلیسی با موزیک های جذاب-City of Stars Duet_ft_Ryan_Gosling

یادگیری زبان انگلیسی با موزیک City of stars

شهر ستاره ها ( هالیوود )

Are you shining just for me?

آیا فقط برای من میدرخشی ( امید برای ستاره شدن )

City of stars

شهر ستاره ها

There’s so much that I can’t see

خیلی چیزها هست که من نمیتونم ببینمشون

Who knows?

کسی چمیدونه؟

I felt it from the first embrace II shared with you

من این حسو با اولین باری که اومدم اینجا فهمیدم

That now our dreams

که حالا رویاهامون

They’ve finally come true

بالاخره به حقیقت پیوست

City of stars

شهر ستاره ها

Just one thing everybody wants

تنها چیزی که همه میخوان

( همه برای ستاره شدن به هالیوود میرن )

There in the bars

جایی توی این بارها

And through the smokescreen of the crowded

restaurants

و در میان فضای دودی این رستوران های شلوغ

It’s love

این عشقه

Yes all we’re looking for is love from someone else

بله تمام چیزی که ما به دنبالشیم عشق ورزیدن بهمون از طرف یکی دیگه است

A rush, A glance, A touch, A dance

عجله ، نگاهی سریع، لمس، رقص

A look in some body’s eyes

نگاهی در چشمان یک شخص دیگر

To light up the skies

برای روشن کردن آسمون ها

To open the world and send it reeling

برای بازگشایی جهان و فراموش کردن سختی هایش

A voice that says, I’ll be here

صدایی که بهت میگه من اینجا خواهم بود

And you’ll be alright

و تو هم حالت خوب خواهد بود

I don’t care if I know

اصلا برام مهم نیست که بدونم

Just where I will go

کجا خواهم رفت

Cause all that I need is this crazy feeling

چرا که تمام چیزی که لازم دارم این احساس دیوونه وار هستش

A rat-tat-tat on my heart

صدای تپش قلبم

( وقتی با کسی که دوستش دارید هستید این احساس رو تجربه میکنید)

Think I want it to stay

فکر کنم که میخوام این حس بمونه

City of stars

شهر ستاره ها

Are you shining just for me?

آیا فقط برای من می درخشی؟

City of stars

شهر ستاره ها

You never shined so brightly

چرا که تو هیچ وقت به این روشنایی ندرخشیدی


آزمون زبان آزمون IELTS