با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

متن و ترجمه آهنگ paradise از Coldplay

متن و ترجمه آهنگ paradise

When she was just a girl she expected the world

وقتی اون فقط یک دختر بود از دنیا انتظار داشت

But it flew away from her reach

اما این دور از دسترسش پرواز کرد(دنیا ازش فاصله گرفت)

So she ran away in her sleep and dreamed of

پس اون در خوابش بسمتش می دویید و رویاشو میدید

Para-para-paradise, para-para-paradise, para-para-paradise

بهشت بهشت بهشت (بازی با حروف)

Every time she closed her eyes

هر دفعه که اون چشماشو میبستWhen she was just a girl she expected the world

وقتی اون فقط یک دختر(بچه) بود از دنیا انتظار داشت

But it flew away from her reach
and the bullets catch in her teeth

اما دستش به چیزی که می خواست نرسید
و بغضش مانند این که گلوله ای از ان رد شود میترکد

Life goes on,its so heavy

زندگی جلو میره,گاهی خیلی سخت میشه

The wheel breaks the butterfly

و بال های پروانه هم زیر این سنگینی میشکنه

Every tear a waterfall

هر اشک مانند یک آبشار

In the night, the stormy night

در این شب این شب طوفانی

Away she flied

به دور دست ها پرواز کرد

I dream of para-para-paradise

من آرزوی بهشت رو دارم

Para-para-paradise

بهشت(بازی با حروف)

Whoa-o-oh-o0oh-oh

So lying underneath the stormy skies

و در حالی که زیر اون آسمان طوفانی خوابیده بود

She said oooh oh- oh

اون گفت اوووه

I know the sun`s set to rise

من میدونم بعد از هر غروبی طلوعی هست

This could be para-para-paradise

این میتونه بهشت باشه

Para-para-paradise

بهشت(بازی با حروف)

Whoa-o-oh-o0oh-oh

This could be para-para-paradise

این میتونه بهشت باشه

Para-para-paradise

بهشت(بازی با حروف)

Whoa-o-oh-o0oh-oh

آموزشگاه زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS در آکادمی زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يا

به منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند


درخواست مشاوره رایگان

شماره تماس جهت مشاوره

۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱ 
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱آزمون زبان آزمون IELTS