با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

متن و ترجمه آهنگ White Mustang

متن و ترجمه آهنگ White Mustang

Lana Del Rey

Packing all my things for the summer

وسایلتو برا تابستون جمع کن

Lying on my bed,it`s a bummer

رو تختم دراز کشیدم, این آزاردهندس

Cause I didn`t call when i got your number
but i liked you a lot

وقتی شمارتو گرفتم بت زنگ نزدم
اما ازت خیلی خوشم اومده بود

Slippin` on my dress in soft filters

اسلیپین تو فیلترهای نرم لباسم

Everybody said you are a killer

همه میگفتن تو قاتلی

But i couldn`t stop the way i was feeling

اما نمی تونستم راهی رو که احساس میکنم متوقف کنم

The day your record dropped

روزی که آلبومت منتشر شد

[chorus]

The day i saw your white Mustang
Your white Mustang

روزی که ماشین موستانگ سفیدت رو دیدم
ماشین موستانگ سفید

The day i saw your white Mustang
Your white Mustang

روزی که ماشین موستانگ سفیدت رو دیدم
ماشین موستانگ سفید

caught up in my dreams and forgetting

توی رویاهام گیر افتادم و فراموش کردم

I`ve been acting like Armageddon

من مثل آرماگدون(مبارز قیامت)رفتار میکردم

!Cause you held me in your arms just a little too tight

چون تو یکم زیادی سفت بغلم کرده بودی

Thats what i thought

این چیزی بود که من فکر می کردم

Summer` meant for loving and leaving

تابستون یعنی دوست داشتن و ترک کردن

I was such a fool for believing that you

من خیلی احمق بودم باور کردم که تو

Could change all the ways you`ve been living

میتونستی همه روش های زندگیتو عوض کنی

But you just couldn`t stop

اما تو نمی تونستی بس کنی(ادامه ندی)

The day i saw your white Mustang
Your white Mustang

روزی که ماشین موستانگ سفیدت رو دیدم
ماشین موستانگ سفید

[Bridge]

You are revving and revving and revving it up

دوباره سرپا میشی,سرپا میشی,سرپا میشی(دوباره جون میگیری)

And the sound , it was frightening

و اون صدا خیلی وحشتناک بود

And you were getting a part of that

تو داشتی قسمتی از اون رو میگرفتی

you are gonna hit me like lightning

تو می خواستی مثل رعد و برق به من برخوردکنی

The day i saw your white Mustang
Your white Mustang

روزی که ماشین موستانگ سفیدت رو دیدم
ماشین موستانگ سفید

Your gonna hit me like lightning

تو می خواستی مثل رعد و برق به من برخوردکنی

Your gonna hit me like lightning

تو می خواستی مثل رعد و برق به من برخوردکنی

متن و ترجمه آهنگ White Mustang

Lana Del Rey


دوره های تخصصی IELTS در آکادمی زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يا

به منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند

درخواست مشاوره رایگان

شماره تماس جهت مشاوره


۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱ 
۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ – ۰۲۱


آزمون زبان آزمون IELTS