با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Evanescence – My Immortal

زبان انگلیسی با آهنگ های به روز و جذاب-Evanescence – My Immortal

I’m so tired of being here

خیلی از اینجا بودن خسته ام

Suppressed by all my childish fears

همه ترسهای بچه گانم سرکوبم کردن

And if you have to leave

اگه مجبوری اینجا رو ترک کنی

I wish that you would just leave

آرزو میکنم ای کاش زودتر اینکارو بکنی و بری

Your presence still lingers here

چون هنوز روحت اینجا حضور داره

And it won’t leave me alone

و منو تنها نمیذاره

These wounds won’t seem to heal

به نظر نمیاد این زخم ها درمان بشن

This pain is just too real

این درد بیش از اندازه واقعیه

There’s just too much that time can not erase

انقدر زیاده که حتی زمان هم نمیتونه از بین ببرتش

When you cried I’d wipe away all of your tears

وقتی گریه کردی من همه ی اشکاتو پاک کردم

When you’d scream I’d fight away all of your fears

وقتی فریاد زدی من با همه ی ترسهات جنگیدم

I held your hand through all of these years

من دستت رو توی همه ی این سالها گرفته بودم

But you still have all of me

ولی هنوز همه ی وجود من مال تو هست

You used to captivate me

تو قبلا منو شیفته میکردی

By your resonating light

با نور طنین اندازت

Now I’m bound

و حالا من محدود شدم با

By the life you left behind

زندگی ای که تو پشت سر گذاشتی شده

Your face it haunts

چهرت رویاهای زیبایی

My once pleasant dreams

که من یه روزی می دیدم رو شکار میکنه

Your voice it chased away all the sanity in me

صدات عقل و هوشم رو از من گرفته من خیلی سخت تلاش کردم

I’ve tried so hard

من خیلی سخت تلاش کردم

To tell myself that you’re gone

تا به خودم بگم تو دیگه رفتی

But though you’re still with me

با اینکه هنوز روحت با منه

I’ve been alone all alone

من تمام این مدت تنها بودم


آزمون زبان آزمون IELTS