با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

Inna – Amazing

Inna – Amazing

Dangerous feelings break out my soul
احساسات خطرناکی دور روحم رو گرفتن
It’s just the meaning of being alone
معنى تنها بودن هم همينه
I need you here wherever you are
پس بدون هرجا هستى ،بهت نياز دارم
I need you now to take me so far
الان بهت نیاز دارم تامنو با خودت به اون دور دورا ببری
I wanna run like the speed of the sound
میخوام با سرعت صدا بدوم و فرار كنم
I was somewhere , I ‘m sure you’re around
يه جایی بودم، مطمئنم تو هم همون دورو برا بودى
You give me now the meaning of life…
بهم معنی زندگی رو نشون دادى
With you I’m feeling alive
با تو احساس می کنم زندم
Ooooooo …
Why you’re looking’ like that
چرا اینجوری نگاه می کنی
I’m burning like fire
دارم مثل آتیش میسوزم
I wanna be higher
میخوام بیشتر از اینا عاشق بشم
Just let me know
فقط بگو بدونم ،
Why you’re looking’ like that
چرا اینجوری نگام می کنی
You’re driving me crazy
داری منو دیوونه می کنی
You’re looking’ amazing
تو فوق العاده به نظر ميام

 زبان انگلیسی با آهنگهای جذاب

 

انگلیسی برای مکاتبات اینترنتی(ایمیل)


آزمون زبان آزمون IELTS