با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

Pink-walk me home

Pink
born September 8, 1979
an American singer, songwriter, and actress

آهنگ Walk me home از Pink

آهنگ Walk me home

متن و ترجمه آهنگ Walk me home از Pink

VERSE 1

There’s something in the way you roll your eyes

یه چیز خاصی توی حالتی تکون دادن چشمات هست

Takes me back to a better time

من رو برمیگردونه به زمان خوب گذشته

When I saw everything is good

وقتی میدیدم همه چیز خوبه

But now you’re the only thing that’s good

ولی تو الان تنها چیزی هستی که خوبه

Try stand up on my own two feet

سعی میکنم روی دوتا پاهام بایستم

This conversation ain’t coming easily

این مکالمه به راحتی شروع نمیشه

And darlin’, I know it’s getting late

و عزیزم، میدونم که داره دیر میشه

?So what do you say we leave this place

پس نظرت چیه که از اینجا بریم؟

ترجمه آهنگ های ۲۰۱۹

CHORUS


Walk me home in the dead of night

پس آخر شب من رو برسون  خونه
I can’t be alone with all that’s on my mind, mh

نمیتونم با همه چیزایی که تو سرمه تنها  باشم

So say you’ll stay with me tonight

پس بگو امشب رو پیشم میمونی

Cause there is so much wrong goin’ on outside

چون خیلی اتفاقای بدی بیرون داره میوفته

متن و ترجمه آهنگ Walk me home از Pink

VERSE 2

There’s something in the way I wanna cry

یه چیز خاصی توی جوری که میخوام گریه کنم هست

That makes me think we’ll make it out alive

که باعث میشه فکر کنم از پسش بر خواهیم اومد

So come on and show me how we’re good

پس بیا و بهم نشون بده چقدر خوبیم

I think that we could do some good, mh

فکر کنم که بتونیم کارای  خوبی کنیم

CHORUS


Walk me home in the dead of night

پس آخر شب من رو برسون  خونه
I can’t be alone with all that’s on my mind, mh

نمیتونم با همه چیزایی که تو سرمه تنها  باشم

So say you’ll stay with me tonight

پس بگو امشب رو پیشم میمونی

Cause there is so much wrong goin’ on outside

چون خیلی اتفاقای بدی بیرون داره میوفته

BRIDGE

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-oooh

CHORUS

Walk me home in the dead of night

پس آخر شب من رو برسون  خونه

I can’t be alone with all that’s on my mind, mhm

نمیتونم با همه چیزایی که تو سرمه تنها  باشم

So say you’ll stay with me tonight

پس بگو امشب رو پیشم میمونی

‘Cause there is so much wrong goin’ on outside

چون امشب خیلی اتفاقای بدی بیرون داره میوفته

Walk me home in the dead of night

پس آخر شب من رو برسون  خونه

I can’t be alone with all that’s on my mind, mhm

نمیتونم با همه چیزایی که تو سرمه تنها  باشم

So say you’ll stay with me tonight

پس بگو امشب رو پیشم میمونی

‘Cause there is so much wrong goin’ on outside

چون امشب خیلی اتفاقای بدی بیرون داره میوفته

There is so much wrong goin’ on outside

این بیرون چیزهای اشتباه زیادی هست.


آزمون های بین المللی زبان انگلیسی (TOEFL,IELTS,GRE,PTE,…)

درخواست مشاوره رایگان

شماره تماس۰۹ ۹۸ ۸۹ ۲۲  ۰۲۱ –  ۱۰ ۹۸ ۸۹ ۲۲ ۰۲۱


آزمون زبان آزمون IELTS