با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

Rihanna – Russian Roulette

Rihanna – Russian Roulette

Take a breath, take it deep
نفس بکش… یه نفس عمیق
Calm yourself, he says to me
خودت رو آروم کن، این حرفی بود که اون به من زد
If you play, you play for keeps
اگه این بازی رو انجام بدی، باید تا تهش بری
Take the gun and count to three
اسلحه رو بردار و تا سه بشمار
I’m sweating now, moving slow
دارم {از ترس} عرق میکنم، حرکاتم کند شده

 

No time to think, my turn to go
وقتی واسه فکر کردن نمونده، نوبته منه {که ماشه رو بکشم}
And you can see my heart beating
و میتونی تپش قلب من رو حس کنی
You can see it through my chest
میتونی ببینی قلبم چطور داره تو سینم میتپه
Said I’m terrified but I’m not leaving
بهم گفت که خیلی میترسم، اما جا نمیزنم
I know that I must pass this test
میدونم که باید از این آزمون سربلند بیرون بیام

 

So just pull the trigger (trigger x4)
پس فقط ماشه بکش
Say a prayer to yourself
دعاهات رو بخون
He says close your eyes
بهم گفت چشمات رو ببند
Sometimes it helps
این کمک میکنه {راحتتر ماشه رو بکشی}
And then I get a scary thought
بعدش یه فکر ترسناک سراغم میاد

Rihanna – Russian Roulette

That he’s here, means he’s never lost
اینکه اون اینجاست، پس یعنی اینکه تا حالا هیچوقت نباخته {چون اگه میباخت الان زنده نبود}
And you can see my heart beating
و میتونی تپش قلب من رو حس کنی
You can see it through my chest
میتونی ببینی قلبم چطور داره تو سینم میتپه
Said I’m terrified but I’m not leaving
بهم گفت که خیلی میترسم، اما جا نمیزنم
I know that I must pass this test
میدونم که باید از این آزمون سربلند بیرون بیام

 

So just pull the trigger (trigger) x4
پس فقط ماشه بکش
As my life flashes before my eyes
در حالی که زندگیم از جلو چشمام رد میشه
I’m wondering will I, ever see another sunrise?
به این فکر میکنم که آیا بازم طلوع خورشید رو میبینم
So many won’t get the chance to say goodbye
خیلیا هستن که فرصت وداع رو پیدا نمیکنن
But it’s too late to pick up the value of my life
اما الان دیگه واسه فکر کردن به ارزش زندگیم خیلی دیر شده


آزمون زبان آزمون IELTS