با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

متن و ترجمه آهنگ Dancing with a stranger

Dancing with a stranger

Sam Smith

متن و آهنگ Dancing with a stranger

Verse 1

I don’t wanna be alone tonight Lone tonight

من نمیخوام امشب تنها باشم

It’s pretty clear that
I’m not over you Over you, over you

کاملا واضحه که هنوز ازت سیر نشدم

I’m still thinking ’bout
the things you do Things you do

هنوزم راجب چیزایی که تو انجام میدی فک میکنم

,So I don’t want to be alone tonight
alone tonight, alone tonight

بخاطر همین من نمیخوام امشب تنها باشم ، تنها باشم ، تنها باشم

?Can you light the fire
Light the fire, light the fire

میتونی اتش رو روشن کنی (منظورش اتش عشقه)

(I need somebody who can take control (Take control

من به یه نفر که بتونه کنترل رو به دست بگیره نیاز دارم

I know exactly what I need to do

من میدونم که دقیقا باید چیکار کنم

,Cause I don’t wanna be alone tonight
alone tonight, alone tonight

چون من نمیخوام امشب تنها باشم،تنها باشم،تنها باشم

,Look what you made me do
I’m with somebody new

ببین به چه کاری وادارم کردی، من با یه نفر جدیدم

,Ooh, baby, baby
I’m dancing with a stranger

او عزیزم , عزیزم , من دارم با یه غریبه میرقصم

متن و آهنگ Dancing with a stranger
[Chorus: Sam Smith]

,Look what you made me do
I’m with somebody new

ببین به چه کاری وادارم کردی، من با یه نفر جدیدم

,Ooh, baby, baby
I’m dancing with a stranger

او عزیزم، عزیزم ، من دارم با یه غریبه میرقصم

Dancing with a stranger

با یه غریبیه میرقصم

[Verse 2: Normani]

(I wasn’t even going out tonight (Out tonight

امشب حتی بیرون هم نرفتم

But, boy, I need to
(get you off of my mind (Off of my mind

ولی، پسر، من باید تو رو از ذهنم بیرون کنم

I know exactly what I have to do

من میدونم دقیقا باید چیکار کنم

,I don’t wanna be alone tonight
alone tonight, alone tonight

من نمیخوام امشب تنها باشم، تنها باشم، تنها باشم

متن و آهنگ Dancing with a stranger
[Chorus: Normani, Sam Smith , Both]

,Look what you made me do
I’m with somebody new

ببین به چه کاری وادارم کردی، من با یه نفر جدیدم

,Ooh, baby, baby
I’m dancing with a stranger

او عزیزم ،عزیزم ، من دارم با یه غریبه میرقصم

,Look what you made me do
I’m with somebody new

ببین به چه کاری وادارم کردی، من با یه نفر جدیدم

,Ooh, baby, baby
I’m dancing with a stranger

او عزیزم، عزیزم ،من دارم با یه غریبه میرقصم

Dancing with a stranger

با یه غریبیه میرقصم

Dancing with a stranger

با یه غریبیه میرقصم

Dancing, yeah, ooh

میرقصم اره

[Outro: Sam Smith, Normani ,Both]

Look what you made me do
(I’m with somebody new (Ooh

ببین به چه کاری وادارم کردی، من با یه نفر جدیدم(با یه نفر جدید تو رابطه ام)

Ooh, baby, baby
I’m dancing with a stranger

او عزیزم عزیزم من دارم با یه غریبه میرقصم

Look what you made me do
I’m with somebody new

ببین به چه کاری وادارم کردی، من با یه نفر جدیدم

Ooh, baby, baby
I’m dancing with a stranger

او عزیزم عزیزم من دارم با یه غریبه میرقصم

(I’m dancing, I’m dancing (Ooh

من دارم میرقصم،میرقصم

I’m dancing, I’m dancing
(Dancing with a stranger)

من دارم میرقصم،دارم میرقصم(با یه غریبه میرقصم)

I’m dancing, I’m dancing
(Dancing with a stranger)

من دارم میرقصم،دارم میرقصم(با یه غریبه میرقصم)

متن و آهنگ Dancing with a stranger

Sam Smith

دوره های تخصصی IELTS در آکادمی زبان ALC

دوره های تخصصی IELTS مختص تمامی متقاضیانی است که قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل دارند و يا

به منظور دست يابی به فرصت های شغلی قصد شرکت در آزمون IELTS را دارند

درخواست مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید


آزمون زبان آزمون IELTS