با ما در تماس باشید: 26701105-021

منو

صفحه اصلی

تفاوت های Look , see , watch

چه زمان هایی از فعل Look چه زمانی از See و چه زمانی ازWatch استفاده می شود؟۳ حالت مختلف دیدن به زبان انگلیسی اول به عکس ها که برای صفحه ی اینستاگرام ALC هست توجه کنید تعداد بسیار زیادی از زبان آموزان زمان و نحوه استفاده صحیح از این ۳ فعل را نمی دانند و […]

ادامه مطلب

آموزش اصطلاحات کاربردی زبان

you rock Expression used to convey admiration, gratitudeand/or affection. Often appears in conversationswhen one has impressed the other; whether it be by a show of one’s talent or skillor generosity and kindness at heartAlso effectively used in casual conversation as informal expression of loveespecially when in the presence of others احتمالا براتون جای تعجب داشته […]

ادامه مطلب

اصطلاح Every cloud has a silver lining

Every cloud has a silver lining این اصطلاح در زبان فارسی به شکل زیر می توان بیان کرد در نا امیدی بسی امید استیاپس از هر سختی آسانیست It means: Every bad situation has some good aspect to it?When we use it This proverb is usually said as an encouragement to a person who is […]

ادامه مطلب

آموزش لغات کاربردی

آموزش لغات کاربردی Breadwinner A person who earns money to support a family Men are often expected to be the breadwinner in a family The working mother is an example of the breadwinner نان آور اون عضو از خانواده که برای تأمین آن خانواده کسب درآمد می کند. مردان اغلب انتظار می رود نان آور […]

ادامه مطلب

اصطلاحات کاربردی انگلیسی

Let the cat out of the bag to allow a secret to be known, usually without intending to Example : I was trying to keep the party a secret but Mel went and let the cat out of the bag رازی را آشکار کردن، قضیه ای را رو کردن، بروز دادن، (ناخودآگاهانه) فاش کردن  مثال :من سعی کردم مهمونی رو مخفی نگه دارم اما مل رفت و قضیه رو لو […]

ادامه مطلب

اصطلاحات کاربردی انگلیسی

هیچ کجا خانه خود آدم نمیشه مهم نیست چقدر سفر هام هیجان انگیز باشد,من همیشه برای به خونه برگشتن هم هیجان زده ام. East,West,home`s bestorEast or west,Home is best No matter how exhilarating my travels are,i`m always thrilled to come home هیچ کجا خانه خود آدم نمیشه اصطلاح دیگه ای هم در انگلیسی دارد که […]

ادامه مطلب

جملات انگلیسی

“Difficult roads often lead to beautiful destinations” راه های(مسیر های) سخت اغلب منتهی به مقصد(هدف) هایی زیبا می شوند. DifficultSynonym = hard سخت road Synonym = way راه , مسیر often Synonym = frequently; many times غالبا , بیشتر وقت ها lead رهبری , منتهی شدن DestinationPurpose مقصد , هدف جملات انگلیسی آموزشگاه زبان ALC […]

ادامه مطلب

زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی و به روز

زبان انگلیسی با اصطلاحات کاربردی و به روز Weight something upسبک سنگین کردن چیزی :Definition To think carefully about the advantages or disadvantagesof a situation before making a decision :Examplei`m weighing up my options before idecide to apply for the job آموزشگاه زبان ALC انگلیسی برای بازاریابی و تبلیغات زبان انگلیسی زبان بین المللی و بسیار […]

ادامه مطلب